My Renault

Renault gaat voor groen!

In 2010 nam Renault zich voor om zijn ecologische voetafdruk met 10% te doen dalen tegen 2013. Een ambitieuze maar haalbare doelstelling dankzij een actieplan dat zich over alle gebieden uitstrekt. Het resultaat? Renault is Europese koploper met bijna 5,5 miljoen ton minder CO2-uitstoot!

Een langdurig engagement

Renault wil actief deelnemen aan de strijd tegen een wereldwijde klimaatopwarming. Daarom hanteert het merk al bijna 20 jaar lang een milieubeleid dat in alle verschillende bedrijfstakken merkbaar is.

Dit engagement is de laatste tien jaar nog belangrijker geworden. Zo besloot de Groep in 2005 om een lagere CO2-uitstoot als prioritaire doelstelling op te nemen in het strategieplan 'Renault Contract 2009'.

In mei 2007 zorgde Renault voor een primeur met zijn 'Renault eco2' over het hele gamma heen: op het vlak van productie, uitstoot en recyclage wordt steeds een zo klein mogelijke impact op het milieu nagestreefd.

In 2010 was Renault de eerste autofabrikant die een volledig gamma elektrische voertuigen voorstelde.


Een strijd op alle vlakken

75% van de ecologische voetafdruk van de Renault Groep wordt toegeschreven aan het voertuiggebruik. Logisch dus om te investeren in de productie van zuinigere voertuigen.

En zo geschiedde … Het gamma Renault Energy-motoren levert tot 25% minder verbruik en CO2-uitstoot op zonder aan rijplezier in te boeten.

Renault is trouwens de enige autofabrikant die maar liefst vier volledig elektrische wagens aanbiedt. En dat is een grote troef: een elektrisch voertuig dringt de globale impact op het milieu met zo goed als de helft terug.

Ontdek het volledige gamma elektrische wagens Renault.


Zuinigheid troef

Om een lagere ecologische voetafdruk neer te zetten, spelen ook tal van andere factoren een rol. Geen wonder dat Renault investeert in alle mogelijke levensfasen van zijn voertuigen.

  • Groenere fabrieken

  • Recyclage van plastic

  • Algemene recyclage

  • Beheer van energie-
    behoeften

  • Emissies door logistiek

  • Alternatieve oplossingen

Groenere fabrieken: in 2012 was Renault de eerste autofabrikant die een autofabriek met 'zero emissies' in het Marokkaanse Tanger vestigde.

Recyclage van plastic: Renault is koploper in het hergebruik van gerecycleerd plastic. Het aandeel gerecycleerd plastic in de voertuigen van Renault en Dacia bedraagt gemiddeld 11%. Maar voor Renault kan het nog beter: het merk streeft naar 20%!

Algemene recyclage: het percentage gerecycleerde materialen in alle voertuigen die de Groep in Europa produceert, is gelijk aan 30%. Tegen 2016 wil Renault dit cijfer graag opvoeren tot 33%.

Beheer van energiebehoeften: dankzij de globale aanpak van Renault om de milieu-impact van zijn productiefabrieken te verkleinen, slaagde het merk erin om het energieverbruik per voertuig met 19% te doen dalen, en dat tussen 2003 en 2013.

Emissies door logistiek: in 2013 ging het 'Logistics eco²'-initiatief van start: een betere inzet van vrachtwagens/containers, een kleiner totaal aantal afgelegde kilometers, de ontwikkeling van zee-, rivier- en treintransport én een lager brandstofverbruik.

Alternatieve oplossingen: met het oog op een kleinere ecologische voetafdruk stimuleert Renault een ecologisch beheer van het IT-park, telewerken, visioconferenties en het online delen van documenten, zodat werknemers zich minder vaak moeten verplaatsen.


Samen staan we sterk!

Het 'Driving eco2'-programma helpt de bestuurder zijn ecologische voetafdruk te verlagen door tot 25% minder brandstof te verbruiken en CO2 uit te stoten, afhankelijk van de wegomstandigheden en het rijgedrag.

Het programma steunt op twee pijlers: een opleidingsaanbod en rijhulpsystemen (ecomodus, evaluatie- en ondersteuningstools via het multimediasysteem en rijgedragindicator) die in de voertuigen zijn ingebouwd.

--> -->

Word Renault ambassadeur !

U heeft geen toegang tot dit formulier.