My Renault

Adblue®, het wapen tegen stikstofoxiden

Sinds 1 september 2018 is de Euro 6D-Temp-norm van kracht. Voertuigen voor particulieren hebben sindsdien een specifieke uitrusting nodig. Het doel? De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) met 90% verlagen. Om aan die nieuwe norm te voldoen, doet Renault nu een beroep op de vloeistof AdBlue®. Hoe werkt het? Hoe ver kan ik rijden met één vulbeurt? Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen? My Renault vertelt u alles wat u moet weten over AdBlue™.

SCR + AdBlue® dé oplossing tegen stikstofoxiden voor dieselmotoren

Stikstofoxiden (NOx) zijn chemische verbindingen tussen stikstof en zuurstof die ontstaan wanneer brandstoffen op een hoge temperatuur verbrand worden. In zijn strijd tegen NOx doet Renault een beroep op SCR (selectieve katalytische reductie). Dankzij deze technologie en met behulp van AdBlue® worden de stikstofoxiden in uitlaatgassen in een katalysator omgezet in waterdamp en stikstof.

AdBlue® is een biologisch afbreekbare en kleurloze vloeistof die vanaf 80 °C omgezet wordt in ammoniak. Ze wordt geïnjecteerd in de uitlaatpijp, vóór de SCR-katalysator en achter de motor. Zodra deze vloeistof opwarmt, wordt AdBlue® omgezet in ammoniak (NH3) en koolstofdioxide (CO2). Wanneer de stikstofoxiden in de katalysator op hun beurt reageren met de ammoniak, worden de schadelijke NOx-moleculen omgezet in ongevaarlijke stikstof (N2) en water (H20).

Geen NOx-opslagkatalysator meer

Vanwege de nieuwe Euro-norm mogen dieselwagens niet langer over een NOx-opslagkatalysator beschikken (waarmee men vroeger de strijd tegen NOx-uitstoot aanbond). Op dit moment is enkel nog de SCR-technologie toegestaan.

En hoe zit het met de benzinemodellen?

Benzinemotoren stoten minder NOx uit dan hun tegenhangers op diesel, maar moeten evenzeer voldoen aan de Europese normen en dus nog minder uitstoten. Daarom zijn benzinemotoren voortaan uitgerust met een 'roetfilter'.

Wanneer moet u AdBlue®bijvullen?

Afhankelijk van uw rijstijl en voertuig kunt u met één vulbeurt AdBlue® gemiddeld zo'n 7000 km afleggen. Om ervoor te zorgen dat u niet voor verrassingen komt te staan, gaat er een controlelampje op uw dashboard branden en verschijnt er een melding. Maar opgelet: wanneer het reservoir leeg is, kan uw wagen niet meer starten en moet u dus meteen contact opnemen met uw garage om het probleem op te lossen. AdBlue® is dus écht onmisbaar voor uw wagen.

Waar koopt u AdBlue®?

In het hele Renault netwerk kunt u flessen van 5 en 10 liter kopen. Daarnaast vindt u bij Renault ook 'noodflessen' van 2 liter. Voor het bewaren en bijvullen geven we u graag een paar praktische tips:

Opslag

  • Bewaar AdBlue® op een donkere plaats.
  • Bij een temperatuur hoger dan 30 °C begint AdBlue® op te lossen.
  • AdBlue® blijft minstens twaalf maanden goed, op voorwaarde dat u het product bewaart op een plaats waar het koeler dan 30 °C is.
  • Hou al uw AdBlue® materiaal schoon en stofvrij.

Gebruik

  • Gebruik enkel AdBlue® uit verzegelde flessen waarop het AdBlue® label staat.
  • Gebruik voor het bijvullen van AdBlue® geen materialen (flessen, jerrycans) waarin ook andere vloeistoffen gezeten hebben.
  • Sluit uw AdBlue® flessen goed af na het bijvullen.
  • AdBlue® is een ongevaarlijk product: bij contact met uw huid of kleding kunt u het gewoon afspoelen met water.
  • AdBlue® kan bepaalde metalen corroderen. Als u hebt gemorst, spoel de oppervlakken dan af met water.

Word Renault ambassadeur !

U heeft geen toegang tot dit formulier.