My Renault

Renault investeert in u

Al vijftien jaar lang zet de Fondation Renault zich in voor onderwijs. Het doel? Een antwoord vinden op belangrijke sociale en milieukwesties, om zo aan een maatschappij – en een bedrijf – te bouwen waarin iedereen zijn plaats heeft. De nadruk ligt uiteraard op duurzame mobiliteit. Maar vandaag gaat de Fondation nog een stapje verder en werpt ze zich ook op als mecenas.

De Fondation Renault financiert uw project

Voor deze actie riep de Fondation Renault op om projectideeën in te dienen. De winnaar van deze ‘wedstrijd’ krijgt namelijk 90.000 euro aan financiële steun, verspreid over drie jaar. Met zo'n groot bedrag op het spel is het ook niet meer dan logisch dat er strikte eisen gesteld werden. De kandidaten moesten aan een aantal strenge criteria voldoen. Hun vereniging moest van algemeen nut zijn, mocht geen winst nastreven en moest gevestigd zijn in een land waar Renault actief is. Uiteraard moest het project ook gericht zijn op recyclage of het gebruik van hernieuwbare energie en de tewerkstelling van kansarmen (ongeacht of hun situatie te wijten is aan sociale omstandigheden of een handicap, ...).

En de winnaar is ...

Uit de vijftig verenigingen die hun project in mei bij de Fondation Renault indienden, koos de jury uiteindelijk ‘La Cravate Solidaire’ als winnaar. Gezien de kwaliteit van de projecten ging men niet over één nacht ijs. Deze organisatie werd uiteindelijk geselecteerd vanwege haar daadkracht, originaliteit en het feit dat haar waarden naadloos aansluiten bij die van de Renault Groep. Beide willen namelijk concreet aan de slag gaan om jobs in recyclagebedrijven toegankelijker te maken. La Cravate Solidaire, een organisatie die kansarmen gemakkelijker aan werk wil helpen, kreeg daarom 90.000 euro voor haar project.

La Cravate Solidaire in de kijker

La Cravate Solidaire werd in 2012 opgericht en begeleidt kansarme jongeren en/of jongeren die, vooral op basis van hun uiterlijk, gediscrimineerd worden in hun zoektocht naar werk. Tijdens de ‘Ateliers Coup de Pouce aux Jeunes Pousses’ leert de vereniging hen bijvoorbeeld hoe ze een sollicitatiegesprek tot een goed einde brengen. Daarnaast zamelt de organisatie kleding in bij ondernemingen en particulieren, die de toekomstige kandidaten kunnen gebruiken.

Samen met vrijwillige coaches leren ze een betere indruk te maken en vinden ze langzamerhand hun zelfvertrouwen terug. Tot slot staan ook HR-experts hen bij om hun sollicitatiegesprekken voor te bereiden en een cv op te stellen. En het resultaat mag er zijn. La Cravate Solidaire heeft al meer dan drieduizend jongeren geholpen bij hun sociale integratie, en 70% van hen rondden hun sollicitatiegesprek met succes af.

Word Renault ambassadeur !

U heeft geen toegang tot dit formulier.