My Renault

Vaarwel NEDC, hallo WLTP

Vanaf september 2017 is de NEDC-norm (New European Driving Cycle) voor de beoordeling van de uitstoot en het verbruik van wagens niet langer van toepassing voor nieuwe voertuigen. Voor nieuwe auto’s geldt dan namelijk een nieuwe norm: de WLTP of Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures. Hieronder leest u waarom de nieuwe norm er komt en welke gevolgen hij heeft.

Waarom een nieuwe norm?

De NEDC-norm werd van kracht in 1973 om enkele problemen het hoofd te bieden. Maar de voorbije decennia is de technologie in de auto-industrie er sterk op vooruitgegaan, met name door de opkomst van nieuwe motoren zoals elektrische of hybride versies. De tests voor deze beoordelingen zijn dus deels verouderd. Bovendien zijn deze tests vooral gebaseerd op theoretische rijomstandigheden: de gemiddelde snelheid ligt vandaag hoger en zowel de infrastructuren als de voertuigen zelf zijn veranderd. Kortom, voldoende redenen voor de Europese Unie om een nieuwe regelgeving goed te keuren.

Wat verandert er?

De tests zullen nog altijd in laboratoria plaatsvinden om de onafhankelijkheid van de resultaten te kunnen garanderen. Wel zullen een aantal procedures wijzigen. Zo zijn er voortaan drie testcycli in plaats van één. De cycli duren 30 minuten in plaats van 20, en de afstand per cyclus en de snelheid worden opgedreven. Ook zullen de tests rekening houden met bepaalde uitrustingen in de voertuigen.

Dankzij deze wijzigingen zal de beoordeling voortaan dichter bij de werkelijkheid aanleunen. Tot slot vindt er ook een laatste test in echte rijomstandigheden plaats: RDE (Real Driving Emission).

Wanneer gaat de nieuwe norm in?

Indien de nieuwe voertuigen op basis van deze norm worden gecontroleerd vanaf september 2017, zal de WLTP-norm in theorie vanaf 2019 de algemene regel zijn. Tegen dan zullen de landen van de Europese Unie ook hun beleidsregels m.b.t. fiscaliteit en heffingen moeten herbekijken. Wordt vervolgd!

Wilt u meer weten?

Raadpleeg de website over WLTP.

WLTPFACT.EU 

Word Renault ambassadeur !

U heeft geen toegang tot dit formulier.